Συμμετέχοντες TERRA SPATIUM SA

 

  Name Specialty Status
MRT Διονυσία Πεταλά Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διαχείριση έργου/ Μηχανικός
Γεωργία Καλούση Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Γεωπληροφορική Τεχνικός/ Γεωπληροφορικός, Μηχανικός
Μαρία Πάχουλα Γεωλόγος, MSc Γεωπληροφορική GIS
ERT  Ευάγγελος Συμσάρης  Ωκεανογραφία, MSc Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική  GIS
 Παναγιώτα Μπαλωμένου  Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργος, MSc Γεωπληροφορική  Γεωπληροφορική
Παναγιώτης Πιπιλής  Μηχανικός Μηχανολόγος, MSc Κτιριακών Εγκαταστάσεων  Υπεύθυνος βάσης δεδομένων/ Μηχανικός