Συμμετέχοντες ΤΕΙ Αθηνών

 

  Όνομα Ιδιότητα Θέση
ΚΕΟ Παναγιώτης Δρακόπουλος (CV) Δρ. Φυσικός Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Εμμανουήλ Οικονόμου (CV) Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Ωκεανογράφος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας
Ευάγγελος Πατέρας (CV) Δρ. Οπτικός Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Θεμιστοκλής Γιαλέλης MSc. Οπτικός ΕΔΙΠ
Ευαγγελία Στεφάνου MSc. Νοσηλεύτρια ΕΔΙΠ
Παναγιώτης Τσιακας (CV) Ηλεκτρονικός – Δρ. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Λέκτορας ΤΕΙ Αθήνας