Συμμετέχοντες TechNETropia Ltd

 

  Όνομα Ιδιότητα Θέση
ΚΕΟ Ιωάννα Τζήμα Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών
Ελευθέριος Καζάνης Προγραμματιστής εφαρμογών
Γεώργιος Καρύδης Ειδικός διαδραστικών οπτικοακουστικών εφαρμογών
OEΣ  Αντώνης Καρύδης   Ηλεκτρονικός- Μηχανικός