Συμμετέχοντες Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

  Όνομα Ιδιότητα Θέση
ΚΕΟ Αντώνης Βελεγράκης (CV) Δρ. Ωκεανογράφος Καθηγητής, Π.Α.
Θωμάς Χασιώτης (CV) Δρ. Γεωλόγος Ωκεανογράφος Επίκουρος Καθηγητής, Π.Α.
Θεμιστοκλής Κοντός (CV) Δρ. Περιβαλλοντολόγος Ε.Δι.Π
Χρήστος Αναγνωστόπουλος (CV) Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής, ΑΠΘ
Γεώργιος Τσεκούρας (CV) Δρ. Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Α.
Θεοφάνης Καραμπάς (CV) Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ
ΟΕΣ Μιχαήλ Βουσδούκας  Δρ. Παράκτιας Μορφ/κής Επιστημονικός Συνεργάτης
 Όλυμπος Ανδρεάδης MSc. Μηχανικός Περιβάλλοντος Επιστημονικός Συνεργάτης
 Ισαβέλλα Μονιούδη  Δρ. Παράκτιας Μορφ/κής Επιστημονικός Συνεργάτης
Βασίλης Τρυγόνης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης
Αναστάσιος Ρήγος MSc. Μαθηματικός Επιστημονικός Συνεργάτης
Αντιγόνη Νικολάου Περιβαλλοντολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης
Ζαχαρώ Καβακλή Χημικός μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης