Συμμετέχοντες

 

 logo aegean_good  tei technetropia  terra spatium

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας

(συντονιστής)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΕΛΗ

Τμήμα επιστημών της Θάλασσας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

ΜΕΛΗ

Τμήμα οπτικής και οπτομετρίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

ΜΕΛΗ

TechNETropia Ltd

Επιχείρηση

 

ΜΕΛΗ

TERRA SPATIUM SA – GeoInformation and Space Products & Services 

Επιχείρηση

ΜΕΛΗ

RTEmagicC_beach_tour_logo_06.jpg