Εργασίες Πεδίου

 

Κάποιες από τις εργασίες πεδίου που έγιναν στις δύο περιοχές μελέτης (Κόλπο Γέρακα και Παραλία Κατερίνης) είναι οι εξής:

  • Εγκαταστάθηκε Μετεωρολογικός σταθμός και κάμερες παρακολούθησης, με δυνατότητα απευθεία αποστολής των καταγεγραμμένων δεδομένων στον κεντρικό server του προγράμματος.
  • Έγινε λεπτομερής (ανά 50 cm) τοπογραφική αποτύπωση των δύο παραλιών με χρήση RTK, ακρίβειας καταγραφής μικρότερης των 5 cm.
  • Έγινε λεπτομερής (ανά 1 m) βαθυμετρική αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας, από την ακτογραμμή έως περίπου το βάθος των 10 μέτρων, με χρήση φουσκωτού.
  • Έγιναν επαναλμβανόμενες μετρήσεις ύψους κύματος μεσω υψίσυχνων καταγραφικών οργάνων. Τέτοια όργανα εγκαταστάθηκαν στις περιοχές μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε διάφορα βάθη και συχνότητες καταγραφής.
  • Έγιναν καταγραφές βίντεο με υπέρυθρες και θερμικές κάμερες
  • Έγιναν επαναλμβανόμενες μετρήσεις διεύθυνσης και έντασης περιπαράκτιων ρευμάτων μεσω υψίσυχνων καταγραφικών οργάνων.
  • Έγινε αποτύπωση της παραλίας και των γύρω πρανών με χρήση Lidar σε κάναβο 2 cm x 2 cm.
support_meteo support_rtk support_bathy support_rbr
Μετεωρολογικός σταθμός-κάμερες Τοπογραφική αποτύπωση με RTK Βαθυμετρική αποτύπωση Μετρήσεις κύματος
thermal adv infrared lidar
Θερμική κάμερα Μετρήσεις ρευμάτων Λάμπες υπερύθρου Αποτύπωση με Lidar