Ερωτηματολόγια – Ενημερωτικό υλικό

Το ερωτηματολόγιο που έχει μοιραστεί στους επισκέπτες, στις περιοχές μελέτης

Ερωτηματολογιο

Το φυλλάδιο που διανεμήθηκε σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια

Leaflet_beachtour