Εργασίες

Εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες απορρέουν από το Beachtour.

Drakopoulos P., Gialelis Τ., Pateras Ε., Poulos S., Stefanou, E. Predicting Underwater Visibility in Tourist Beaches, Proceedings of the Twelfth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 2015, 06-10 October 2015, Varna, Bulgaria, 977-984, (2015)

Ghionis G., Trygonis V., Karydis A., Vousdoukas M., Alexandrakis G., Drakopoulos P., Andreadis O., Psarros F., Velegrakis A., and Poulos S. (2016). An integrated multispectral video and environmental monitoring system for the study of coastal processes and the support of beach management operations. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-17240, 2016.

Giannouli D.I., Karditsa A., Poulos S., Vassilakis, E., 2014. Morphological evolution of the Evros River Deltaic shoreline. 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, 22 – 24/10/2014.

Iliou T., Anagnostopoulos C.N., Nerantzaki M. and Anastassopoulos G., 2015. A Novel Machine Learning Data Preprocessing Method for Enhancing Classification Algorithms Performance, 5th Workshop on Artificial Intelligence Applications in Biomedicine (AIAB 2015).

Kanavou, V., Poulos, S., Petrakis, S., Kyriakopoulos, K., Stamoulis, K., 2015. Assessment of the coastal vulnerability index of Nisyros island.  11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 1145-1148.

Karditsa A., Poulos S., Velegrakis A., Ghionis G., Petrakis S., Alexandrakis G., Andreadis O. and Monioudi I., 2014. Development of a Coastal Inventory in Greece. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-10621-2.

Karditsa A., Poulos S., Velegrakis A., Ghionis G., Petrakis S., Alexandrakis A., Andreadis O. and Monioudi I., 2015. An introduction to a beach inventory: The case of the beaches of the Heraklion and Lassithi regions in Crete. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece. pp. 745-748.

Karditsa, A., Poulos, S., Velegrakis, A., Adreadis O., Rigos, A., Alexandrakis, A., Petrakis, S. and Ghionis, G., 2016. Development of an inventory of Hellenic beaches. Ciesm, 2016 (accepted)

Oikonomou E, Drakopoulos P, Andreadis O, Hasiotis T, Psarros F, Rigos A, Trigonis V, Vassilakis E, Poulos S, Pafitis D., 2016. Comparison of bathymetry extracting models from WorldView 2 imagery in Zakynthos island, Greece, and the effect of deglinting methods in the depth estimation accuracy. In: 4th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. 4-8 April, 2016, Nicosia, Cyprus (In press)

Panagou, T. and Oikonomou, E., 2014. Applications of terrestrial laser scanning in coastal engineering. 1st International GEOMAPPLICA Conference, Skiathos isl., 08-11/09/2014. pp. 335-340.

Poulos S.E., Velegrakis A., Drakopoulos P., Petala D., Karydis A.,  Skianis G., Vasilakis E., Iordanis K., Andreadis O., Oikonomou E., Ghionis G., Pachoula M., 2014. Synergy for the sustainable development and safety of the hellenic tourist beaches: project’s scope and presentation. Kaldera 2014. Santorini, 6-8/6/2014.

Petrakis S., Karditsa A., Alexandrakis G., Monioudi I. and Andradis O., 2014. Coastal erosion: causes and examples from Greece. Coastal Landscapes, Mining Activities & Preservation of Cultural Heritage 17-20 September 2014, Milos Island.

Rigos A., Vaiopoulos A., Skianis G., Tsekouras G., and Drakopoulos P., 2015. A novel approach for automated shoreline extraction from remote sensing images using low level programming. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-7404.

Tamvakis A., Anagnostopoulos C.N., Tsekouras G. and Anastassopoulos G., 2015. Optimizing voting classification using cluster analysis on medical diagnosis data, 5th Workshop on Artificial Intelligence Applications in Biomedicine (AIAB 2015)

Tamvakis, A., Tsekouras, G. E., Rigos, A., Kalloniatis, C., Anagnostopoulos, C.-N., & Anastassopoulos, G., 2016. A methodology to carry out voting classification tasks using a particle swarm optimization-based neuro-fuzzy competitive learning network. Evolving Systems, 1–21. http://doi.org/10.1007/s12530-016-9160-x

Trygonis V., Ghionis G., Andreadis O., Vousdoukas M., Ntemogiannis I., Rigos A., Psarros F., Velegrakis A., Hasiotis T. and Poulos, S.E., 2015. Monitoring beach usage with a coastal video imaging system: an application at Paralia Katerinis, Greece. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 737-740.

Tsapanou A., Oikonomou E., Skianis G. and Poulos S., 2015. Estimation of surface suspended particulate matter concentration (SPM) in the outer Thermaikos Gulf, by using Landsat 8 data. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 893-896.

Velegrakis, A.F., Trygonis, V., Vousdoukas, M.I., Ghionis, G., Chatzipavlis, A., Andreadis, O., Psarros, F. and Hasiotis, Th., 2015. Automated 2-D shoreline detection from coastal zone video imagery: An example from the island of Crete. Proc. SPIE 9535, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015), 95351J (June 19, 2015); doi:10.1117/12.2192687.

Velegrakis A.F., Trygonis V., Chatzipavlis A.E., Karambas Th., Vousdoukas M.I., Ghionis, G., Monioudi I.N., Hasiotis, Th., Andreadis, O. and Psarros, F. “Shoreline variability of an urban beach fronted by a beachrock reef from video imagery”,Natural Hazards (in press). DOI: 10.1007/s11069-016-2415-9

 

RTEmagicC_beach_tour_logo_06.jpg