Ενημερωτική Αφίσα

Ενημερωτική Αφίσα στις περιοχές μελέτης:

Gerakas_results_poster

Η παραπάνω αφίσα έχει τοποθετηθεί και στις δύο βασικές περιοχές μελέτης, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το σκοπό της υπο διεξαγωγή έρευνας.