Βάση Δεδομένων των Παραλιών της Ελλάδας (Εισαγωγικά)

 

Δημιουργήθηκε γεω-βάση δεδομένων, η οποία ολοκληρώνει την πληροφορία των φυσικών χαρακτηριστικών όλων των παραλιακών ζωνών της Ελλάδας, με την ανθρώπινη παρέμβαση και δραστηριότητα σε αυτή. Η κατασκευή της Βάσης δεδομένων αποτελεί την πρώτη συστημική συγκέντρωση πληροφορίας για όλες τις παραλίες της Ελλάδας αποτελώντας έτσι το πρώτο Παραλιολογίο στον Ελληνικό Χώρο.
Στόχος της δημιουργίας του Beachtour Database είναι η ψηφιοποίηση και συγκέντρωση της υφιστάμενης πληροφορίας σε ένα εύχρηστο και λειτουργικό σύστημα και η οπτικοποίηση των δεδομένων.
Ανάλογα με τη μεγέθυνση στην εκάστοτε περιοχή, παρουσιάζονται διαφορετικά στοιχεία για τις παραλίες.

Παρακάτω παρουσιάζονται δείγματα της βάσης δεδομένων

database_board
Πίνακας πληροφοριών της γεω-βάσης
database_beach_width database_beach_material database_full_elements
 Χάρτης πλάτους παραλιών (1:5.000.000) Χάρτης υλικού παραλίας (1:100.000) Χάρτης οικιστικής ανάπτυξης/προσβασιμότητας (1:25.000)

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη γεωβάση φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

genikaperivallontika

anthrwpinh_paremvashOikistika

 

Μπορείτε να δείτε τη Γεωβάση εδώ