Παραλία Κατερίνης

 

Περιοχή μελέτης:

themecircle.net

Οπτικό πεδίο κάμερας:
Katerini_main

Εργασίες πεδίου:

Katerini_field_bathymetry Katerini_field_installation Katerini_field_distort
 Κάναβος βαθυμετρίας Προετοιμασία οργάνων διόρθωση παραμόρφωσης κάμερας
Katerini_field_kamera Katerini_field_sigma Katerini_field_sections
 μετεωρολογικός σταθμός και κάμερα επεξεργασία εικόνων sigma διεξαγωγή τοπογραφικών τομών

Αποτελέσματα:

beach usage distribution
Ωριαίες εικόνες πυκνότητας πληθυσμού Ημερήσια εικόνα πυκνότητας πληθυσμού
 heatmaps katerini_results_traces
γεωαναφερμένη πυκνότητα χρήσης παραλίας
για ένα 10λεπτο
Τελικό αποτέλεσμα