Κόλπος Γέρακα – Ζάκυνθος

 

Περιοχή μελέτης:

themecircle.net

Οπτικό πεδίο κάμερας:

Gerakas_main

Εργασίες πεδίου:

Gerakas_field_adv Gerakas_field_RBR Gerakas_field_bathy_sss Gerakas_field_camera_installation
 τοποθέτηση ρευματογράφου τοποθέτηση καταγραφέα κύματος βαθυμετρική αποτύπωση τοποθέτηση συστήματος καμερών
 Gerakas_field_lidar_all gerakas_Field_camFull Gerakas_field_rtk_full
τοπογραφία μέσω LIDAR παρατήρηση καιρού σε πραγματικό χρόνο Τοπογραφία ακτής μέσω RTK

Αποτελέσματα:

Gerakas_results_sigma Gerakas_results_mosaic_3d
Αποτέλεσμα εικόνων Sigma 3D μωσαικό της περιοχής
ok_Gerakas_results_distort_full Gerakas_results_cam
διόρθωση παραμόρφωσης κάμερας εικόνα πυκνότητας πληθυσμού