Ταυτότητα πράξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς
Κωδικός Έργου :     11ΣΥΝ_8_1466
Τίτλος Έργου: Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παράλιων – BEACHTOUR.
Θεματικός Τομέας Έρευνας βάσει του Οδηγού Εφαρμογής: 8. Περιβάλλον
 
E & T Θεματικός τομέας προτεραιότητας: 7. Περιβάλλον
Υποθεματικός τομέας προτεραιότητας: Κλίμα, Κλιματικές μεταβολές και κλιματική αλλαγή, φυσικοί κίνδυνοι –καταστροφές
Οικονομική Δραστηριότητα: 21 Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον
 
Επιστημονικό Πεδίο: 1. Θετικές Επιστήμες
Α/Α ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1 (Συντονιστής)
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ε.ΦΥ.ΓΕΩ. (ΕΚΠΑ)
Ερευνητικός Φορέας
Σεραφείμ Πούλος
2
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Τ.Ε.Θ. (ΠΑ)
Ερευνητικός Φορέας
Αντώνης Βελεγράκης
3
Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
(ΤΕΙ Αθήνας)
Τ.Ο.Ο.
(ΤΕΙ Αθήνας)
Ερευνητικός Φορέας
Παναγιώτης Δρακόπουλος
4
ΤεχΝΕΤρόπια ΕΠΕ
ΤΝΕΤ
Επιχείρηση
Ζαχαρούλα Μπεκράκη
5
TERRA SPATIUM AE
Terra Spatium AΕ
Επιχείρηση
Ευάγγελος Βερονικιάτης
Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου[1]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σεραφείμ Πούλος
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
(Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΗΛ.
210 7274143, 210 7274195
FAX
210 7274143
E-mail
poulos@geol.uoa.gr
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
25

RTEmagicC_beach_tour_logo_06.jpg